Home
Historie
Samenstelling
Recepten
Uniek
Verkrijgbaarheid
Etiket
Pers
Contact
 Verveners~Verdriet©2019
Het etiket bestond bij de introductie uit twee delen - een voor- en een achteretiket. Op het vooretiket stond min of meer hetzelfde als op het midden van het huidige etiket. Op het achteretiket stond het Veenkoloniale lied van Ds. A. Winkler Prins afgedrukt. Deze oorspronkelijke etiketten (1984 tot 1988) vindt u onder aan deze pagina.
Tegenwoordig bestaat het enkele etiket feitelijk uit drie delen:

• Het middenste deel geeft een landschap weer zoals de tekenaar die zag met in zuid-oostelijke richting Dedemsvaart. In de verte is de toren zichtbaar van de RK-kerk.
Onder de tekening de verantwoording van Henk Bosker met zijn handtekening.
Tot slot daaronder de claim: " 's Neerlands meest unieke kruidenbitter". Waarom dit gezegd mag worden leest u bij Uniek.

• Op de 'rechterflap' is de beeltenis opgenomen van Baron van Dedem met daar overheen het Veen(koloniale)-lied. Daaronder de wettelijk verplichte adressering van herkomst met dit siteadres (Verveners~Verdrietģ). Het veenkoloniale lied van Ds A. Winkler Prins gaat als volgt:

Wild en woest en ledig
was het ruwe veen.
Slechts de heide vlocht er
kransen overheen:
Boog zich over d'oevers
van de bruine plas
en verborg de diepten
van het zwart' moeras
Ziet, daar naad'ren mannen
met een ijz'ren wil.
Aan de zoom der poelen
staan zij peinzend stil.
Broeders op ten strijde!
Op! De band geslaakt,
die de schatten kluistert
door 't moeras bewaakt!
Ja, zij hebben moedig
d' eed'le strijd volbracht
en een schat verworven
voor het nageslacht.
Hunne namen blinken
met ondoofb're glans
en wij vlechten juichend
hun een heidekrans.

NB: Tot april 2008 moesten wij schrijven: Het is bekend dat dit gedicht vroeger ook gezongen werd. Het is ons tot op heden echter niet gelukt de melodie te achterhalen. Misschien is er nog een Opa of Oma die de melodie kent. Er staat een kruik Verveners~Verdriet klaar voor diegene die de melodie wil 'voor-zingen'. Wij kunnen hier een arrangement van maken en deze als .mp3 op deze site plaatsen, zodat ook deze melodie voor het nageslacht behouden zal blijven. Welnu dankzij Bart Kuijer - zie 2e zoekresultaat - is het nu, na 24 jaar, gelukt!

1e zoekresultaat: Hoewel wij er erg aan twijfelen of dit de juiste melodie is, is het in ieder geval een leuke moderne versie van het duo De Corona's: Klik hier voor de .mp3 van 'Het Ruwe Veen'.


2e zoekresultaat:
Bart Kuijer (1937) uit Hardenberg verraste ons met de melodie, zoals die bij hem op de Christelijke lagere school in Dedemsvaart
(Tuinstraat) gezongen werd bij Meester Sluimer. Speciaal voor ons heeft hij de melodie op zijn keyboard ingespeeld als Mp3-tje.
Hij merkt daar bij op: "Dit is de melodie zoals ik me die herinner. Het klinkt saai, maar het is ook een onmogelijk gedicht, waarop nauwelijks goedklinkende harmonieŽn zijn te bedenken."  en "Voor de zanger(s): De laatste twee regels van elk couplet worden herhaald gezongen."
Klik hier voor de .mp3 van Bart:'Wild en woest ...' .
Muziek: Bart was ook bereid om de melodie op muziek te zetten Klik hier voor de .pdf van het muziekblad .

Opmerking: Tja; dan is nu het wachten op een goede Rock- of Hardcore-versie...

April 2008: Inmiddels is het initiatief genomen om het 'Veenkoloniale lied' te arangeren en in te zingen. In de loop van dit jaar kunt u het mp3-tje hier verwachten. Waarmee de zoektocht dan afgerond is en "...een schat verworven voor het nageslacht." .

3e en LAATSTE zoekresultaat: Plots werd ik op 7 november 2008 verrast met een wel heel bijzonder mailtje van Dhr. A. Reichenbach uit Groningen. Hij had mijn oproep gelezen en herinnerde zich het lied ooit in een muziekboek tegen gekomen te zijn. Speuren in zijn boekenkast gaf als resultaat het boek met: "Oude en Nieuwe Groninger Liederen" van P. Groen uit 1930. Hij stuurde mij een scan van de betreffende pagina - klik hier voor de scan. Inmiddels is het mij gelukt alsnog dit boek via Marktplaats te kunnen kopen. Dank zij hem is deze zoektocht, na 24 jaar teneinde!

__________________________________________________________________________

Op de linker flap, tenslotte, wordt beknopt iets verteld overde historie van deze kruidenbitter, vervolgens iets over de samenstelling (PUUR NATUUR), gebruiksmogelijkheden en een aantal wettelijke vermeldingen.
 Belangrijk daarbij is: Geniet maar drink met mate, en een stenen kruik hoort niet in de glasbak!
      
____________________________________________________________________________________________________________________
            
____________________________________________________________________________________________________________________

                            De twee oorspronkelijke (1e) etiketten (1984 tot 1988):

                            
        
        Hoewel alle etiketten een eigen ontwerp zijn, is de fraaie sfeer-tekening gemaakt door J.E. Kaspers te Hardenberg.